Център за професионално обучение ТРАКИЯ развива индустриалните кадри на Пловдив

Trakia EDU - Vocational traning center Trakia - Trakia Economic Zone

Център за професионално обучение ТРАКИЯ развива индустриалните кадри на Пловдив

Септември месец на официална церемония в Тракия икономическа зона се откри първият в България обучителен център в индустриална зона.

В предаването на БНТ 2 – На фокус: Регионът, мениджър проекти в ТИЗ – Вяра Панчева, и нейните събеседници, обсъдиха възможностите на Центъра за професионално обучение „ТРАКИЯ“. Ето какво сподели за него Вяра Панчева:

„Това е първият подобен образователен център, който се намира в индустриална зона. Относно компаниите, бяхме сигурни, че ще участват в този проект. Както казах, наистина това беше една сериозна нужда и голяма част от тях са готови да се включат освен да обучават служителите си, а и също да оборудват лаборатории и да предоставят специалисти, които могат да провеждат обученията.“

Центърът е елемент, необходим на Пловдив от дълго време. Индустрията в Пловдив се променя в последните години и това налага нуждата от професионални кадри и специалисти в дадените сфери. Център „ТРАКИЯ“ има за цел да обучава кадрите, като квалифицира и преквалифицира бъдещия персонал за фабриките в града и региона, като те имат възможността да се обучават на реална техника, която се използва и в производствата в зоната. Това допълнително мотивира обучаващите се, тъй като ще имат възможността да се запознаят с реални машини, с които ще работят в бъдеще.

Центърът предлага на кадрите теоретично и практично образование, като първо се поставят основите на теорията на дадената сфера, а след това се практикува. Висококвалифицираните лектори, които преподават в обучителния център са подбрани от различни професионални гимназии и университети, както и от индустриалните производства в региона на Пловдив.

Можете да проследите интервюто с Вяра Панчева и с Весислав Илиев от Образователно-индустриалния борд в Пловдив в следващото видео от 4:28: