Награди

Награди

✓ Награда “Първа индустриална зона в България - модел за публично-частно партньорство” от агенция Инвест България за успеха на Индустриална зона “Раковски”.

✓ "Тракия икономическа зона" получи "Първа област в България за приоритетна подкрепа от държавата".

✓ Програмата на "Тракия икономическа зона" за устойчиво развитие става част от програмата "Иновационен план за регион Пловдив 2017-2020".

✓ Благодарение на "Тракия икономическа зона" град Пловдив се нарежда сред първите три в категорията „Стратегия по привличане на преки чуждестранни инвестиции“ (FDI strategy) в класацията „Европейски градове на бъдещето 2018/2019“ на известното британско издание "Financial Times".