Тракия ЕДУ

Център за професионално обучение ТРАКИЯ

Кратки обучения, Дългосрочен ефект

 

Центърът е създаден с цел задоволяване нуждите на индустриалните предприятия в Тракия икономическа зона от допълнителна квалификация и преквалификация на работещите и новонаеманите лица. Център за професионално обучение ТРАКИЯ е отворен проект. Всяко предприятие в Тракия икономическа зона има възможност да участва пряко в специфицирането и предоставянето на техническо оборудване – средства, апарати, симулатори, както и в разработването на обучителните програми. Центърът осигурява лабораторна площ, подготвя преподаватели и организира обучителния процес според нуждите на работодателите.

Обучителни програми

 

Програми за изграждане на фундаментални знания и компетентностTrakia EDU - Vocational traning center Trakia - Trakia Economic Zone

 • Пневматика, електро-пневматика
 • Вакуум техника и технология
 • Хидравлика, Електрохидравлика
 • Електричество
 • Електрически двигатели, комплексни електрически задвижвания
 • Автоматизирани производствени системи

 

Програми за изграждане на специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация

 • Изграждане и поддържане на системи за автоматично управление с и без обратна връзка
 • Реализация на човеко-машинен интерфейс за управление и наблюдение на процеси
 • Интеграция на системи за сградна и индустриална автоматизация
 • Дизайн на цялостни мехатронни системи или части от тях

 

Програми за надграждане на специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация
Trakia EDU - Vocational traning center Trakia - Trakia Economic Zone

 • Индустриални роботи
 • Индустриални протокопи за комуникация (Modbus, CANOpen, Ethernet и др.)
 • Комуникационни протоколи за сградна автоматизация (KNX, BacNet, LonWorks)
 • Програмиране на индустриални контролери в съответствие със стандарта IEC61131 и CodeSys
 • Програмиране и комуникация с индустриални тьчскрийн дисплеи
 • Локално и отдалечено управление на индустриални процеси и ОВиК
 • Сградна автоматизация
 • Енергийна ефективност в производствените системи

 

Програми за изграждане на личностни и лидерски умения

 • Ефективна комуникация
 • Мотивация и управление на промяната
 • Управление и разрешаване на конфликти
 • Управление на времето и енергията и др.