Контакти

Изпратете ни съобщение
Ако имате някакви въпроси, свържете се с нас по всяко време. Екипът ни е на Ваше разположение!

Офис на Тракия икономическа зона
Нашият екип

Пламен Панчев
Изпълнителен директор на Тракия икономическа зона
+359 887 421 575
plamen.panchev@tez.bg

Вяра Панчева
Мениджър „Проекти“ в Тракия икономическа зона
+359 887 734 928
vyara.pancheva@tez.bg

Владислав Кънчев
Мениджър „Развитие на проекти“ в Тракия икономическа зона
+359 886 777 447
vladislav.kanchev@tez.bg