Партньори

Партньори
За развитието на Тракия икономическа зона през 2014 г. се обединиха Община Пловдив и още 8 местни общини и няколко сдружения. Благодарение на успешния модел за публично-частно партньорство, ТИЗ успява отлично да осъществява и координира съвместната работа с местна и държавна власт, образователни институции, асоциации и бизнес общности.

• Българска агенция за инвестиции (БАИ)
• 9 общини /Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски/
• Областна администрация Пловдив
• Германски институт "Фраунхофер" -най-голямата общност в Европа за наука и бизнес
• Образователно-индустриален борд с Министерство на образованието и науката, Клъстер • Тракия икономическа зона и "Индъстри уоч"
• Клъстер Тракия икономическа зона
• Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив
• Клъстер Зелена Синергия
• Индустриален клъстер Средногорие
• Аутомотив Клъстер България
• Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
• Българо-китайска асоциация за бизнес развитие
• Американска търговска камара
• Германо-българска индустриално-търговска камара
• Френско-българска търговска камара
• Търговско-промишлена камара – Пловдив
• Българо-скандинавска търговска камара
• Гръцки бизнес съвет в България
• Асоциацията на бизнес клъстерите в България

Компании
Списък с инвестиционни партньори на ТИЗ