Пaрк “Иновации”

Пaрк “Иновации”

Парк “Иновации“ има за цел да бъде мост между Китай и Европа. Той е важна част от китайската стратегия „Икономически пояс по пътя на коприната“ и се планува да бъде логистичен хъб на стоки от Китай към Европа и обратното. Стратегически позициониран от двете страни на магистрала “Тракия“, проектът е на кръстопът между Европа и Турция.

Предвижда се изграждане на търговски обекти и технологичен парк с производствени предприятия, на карго терминал с автомобилен и ж.п транспорт, както и на логистични бази. Още в първия етап от проекта се предвижда да се отворят още 15 000 нови работни места.

Брошура BG  Брошура EN  Брошура TR  Брошура DE

Project Description

Локация: 15 km from Plovdiv City Center
Площ: 2 600 000 кв.м.
Индустрии: Модерен логистичен център, център за електронна търговия и изложбени площи