Category: Новини

Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

ПРОГРАМА: ЕРАЗЪМ+ КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2020-1-BG01-KA202-079042 КООРДИНАТОР: Технически университет […]

Read More

Електронна платформа за проблемно-базирано обучение в областта на инженерните науки

Международен консорциум от шестнадесет университета от Европа и Азия (Португалия, Великобритания, България, Гърция, Естония, Малайзия, Виетнам, Непал, Камбоджа и Пакистан), […]

Read More