Индустриалнa зона „Пловдив“

Индустриалнa зона „Пловдив“

Индустриална зона „Пловдив” е разположена в град Пловдив, на територията на Община „Марица” и обхваща част от село Калековец.

Tериторията на зоната обхваща обща площ от около 300 000 м2, на която се намират базите на компании като Profilink, TVT, Elko Mes, Enko, Koestler и много други.

Успешното развитие на индустриална зона “Пловдив” се дължи на отличните комуникационно-транспортни връзки, включващи магистрала „Тракия” – към София, Бургас, Близкия изток, както и добре развитите пътни връзки към Смолян и Карлово. Освен това през зоната преминава железопътната линия Пловдив – Бургас, което дава възможност за индустриално ж.п отклонение при село Рогош и развиние на железопътен и автомобилен карго терминал. Близостта до град Пловдив (6 км), който е вторият по население град в България, осигурява необходимият човешки ресурс за дейностите на компаниите на територията. А връзката с централния газопровод за Южна България и изградената eлектрическа подстанция на 110кV осигурява енергийната сигурност на обектите.

Брошура BG  Брошура EN  Брошура TR  Брошура DE

Project Description

Локация: в гр. Пловдив
Площ: 300 000 кв.м.
Големи Компании: PROFILINK, TVT, ELKO MES, ENKO, SEREVA PLASTICS, KOESTLER GMBH