Най-уважаваните професии в света

The world’s most respected professions

Най-уважаваните професии в света

Статия от World Economic Forum

Автор: Джони Ууд

Превод от статия

 

„Какъв искаш да бъдеш, когато пораснеш?“

Това е въпрос, който често ни задават като деца.  И нашите отговори може да зависят от това кога сме родени, тъй като различните професии се харесват на различните поколения.

Кои са днешните най-уважавани професии?

Проучване, проведено в 35 държави от световната благотворителна фондация Varkey, представи мнения за 14 типични професии.

Във всяка нация по 1000 души от широката общественост бяха помолени да класират списъка на професиите от най-уважаваните (14-и) до най-малко (1-ви).

Работа с висок статус

Докторите са първи в листата, следвани от юристи и след тях инженерите. Учителите също срещнаха одобрение, но присъства по-малко уважение към онези, които се намират по-надолу в педагогическата йерархия – учителите в средните и началните училища. Те изостават от полицаите, медицинските сестри, счетоводителите, мениджърите в местната власт и управленските консултанти.

 

таблица с най-уважаваните професии

 

Библиотекарите се оказаха още по-надолу, намиращи се на дъното на таблицата под уеб дизайнерите и социалните работници.

В бъдеще обаче, когато очакваме роботите и алгоритмите да изпълняват много задачи, извършвани преди това от хората, този списък може да изглежда съвсем по различен начин.

Заменени от роботи?

Технологичният напредък на Четвъртата индустриална революция преобразува начина, по който работим и работата, която вършим.

Доскоро автоматизацията се занимаваше главно с репликиране на неквалифицирани или повтарящи се задачи. Но напредъкът в роботиката и изкуствения интелект (AI) означава, че машините вече могат да „мислят“ като хората, довеждайки до автоматизацията в професии като медицина и право.

Например алгоритъм за изпълнение на основни правни задачи по-ефективно и много по-бързо от високо квалифицирани юристи. И тъй като алгоритмите стават все по-сложни, те ще могат да изпълняват съответно и по-сложни аспекти на задачи, правени досега от адвокати и лекари.

Какво би се случило, ако в бъдеще лекарите или адвокатите са роботи, дали хората все още ще имат толкова уважение към области като медицината и закона?

Работата в бъдеще  

По време на Първата индустриална революция имаше опасения от масова безработица, тъй като машините поеха много от задачите от хората.

По същия начин пристигането на Четвъртата индустриална революция предизвика опасения, че роботите ще оставят милиони без работа.

Докладът за бъдещето на работните места на Световния икономически форум за 2018г. посочва, че почти 50% от анкетираните компании очакват автоматизацията да намали работната си сила на пълен работен ден до 2022г.

Докладът също така отбелязва, че докато автоматизацията може да измести 75 милиона работни места, 133 милиона нови могат да се появят, с роли при поискване, които включват анализатори на данни и учени, както и разработчици на софтуер и приложения.