Тракия икономическа зона: Обзор на 2018

Тракия икономическа зона: Обзор на 2018

Нови инвестиции в Тракия икономическа зона през 2018 г.  

Благодарение на успешното и устойчиво развитие на Тракия икономическа зона /ТИЗ/ Пловдив влезе в челната тройка в категорията „Стратегия по привличане на преки чуждестранни инвестиции“ (FDI strategy) в ранглистата Toп 10 Европейски градове на бъдещето 2018/2019 (Top 10 Small European cities of the Future 2018/2019). Регионът на Пловдив заема почетното 4-то място в същата категория в класацията на авторитетното британско издание „Файненшъл таймс“. 

„Тракия икономическа зона“ е най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа. Проектът обединява 6-те индустриални зони – „Марица“, „Раковски“, „Куклен“, Индустриален парк „Пловдив“, Парк „Иновации“ и Агроцентър „Калояново“, в района на Пловдив с цел оптимизация на услугите, предоставяни на инвеститорите. Площта на ТИЗ е 10 700 000 кв.м /1/3 от нея вече е заета/, реализираните инвестиции – за 22 години от създаването на първата зона през 1996 г., досега тук са вложени над 2 милиард евро от над 180 фирми, от които половината са чуждестранни, разкрити са над 30 000 работни места. 

За развитието на Тракия икономическа зона се обединиха 9 общини – Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски, 2 сдружения – „Клъстер Тракия икономическа зона“ и „Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив”, „Сиенит Холдинг“ АД – девелопър на индустриални зони, и един от най-големите български работодатели „КЦМ 2000“ АД. Това обединение – публично-частно партньорство, единствено по рода си в България, дава добър пример как бизнесът и общините заедно може да бъдат успешни. „Клъстер Тракия икономическа зона“, който ръководи и подпомага развитието на Тракия икономическа зона, подписа през 2018 г. споразумение за сътрудничество с Българската агенция за инвестиции. Чрез правителствената агенция още повече се засилва ролята на публично-частното партньорство в проекта. 

Благодарение на създадената симбиоза се изгради не само благоприятен бизнес климат, работи се съвместно за привличането и задържането на инвеститори, но заедно се решават проблемите, свързани с професионалното образование и квалификацията на работната ръка. През 2017 г. и 2018 г. към „Тракия икономическа зона“ се включиха и общините Хасково, Бургас и Костинброд. Проучва се възможността за съвместна работа с Габрово, Видин и Русе. 

ТИЗ е успешното място за инвестиране доказва фактът, че именно в зоната през 2018-та година заработи първия в България завод за самолетни части на френската компания „Латекоер“ /Latécoère/, водещ доставчик в самолетната индустрия. Доказват го и 21-те нови проекти, които се реализират през 2018 г. – на българските фирми БиомашиностроенеTVTЕлко МесЕНКО ПластиксИнтерлинк ГрупСтингEURO MIXЦима-99„Куков&Ко„Имоти онлайн“ и „Реал М“, немските компании HumanitaKauflandWilli Elbe GelenkwellenMecalitVEMМото-Пфое, италианската Zobele, шведската Volvo Group Trucks и английската William Hughes. Първа копка на високотехнологичен завод за задните светлини на „Мерцедес“ направиха на 28 юни 2018 г. министърът на икономиката Емил Караниколов и Ахмет Байрактар, президент на „одело Фарба Лайтинг Груп“. Турската компания строи в индустриална зона „Куклен“, част от Тракия икономическа зона. Чрез регистрираната у нас „одело Фарба България“ тя ще инвестира до 2023 г. поетапно 40.6 милиона евро в 3 завода и парк за поддоставчици. През 2018-та година турско-немската компания SPINNER започва нов завод за машини с цифрово-програмно управлениеДве от компаниите – одело Фарба България“ и  Интерлинк Груп получиха сертификат „Инвеститор „Клас А”. в процес на сертифициране са още 2 компании.  

За 2018-та година инвестициите в ТИЗ са над 150 милиона евро. В тази цифра не са включени разширенията на производства. Голяма част от компаниите, които са в Тракия икономическа зона непрекъснато инвестират в оборудване, в увеличаване на персонала, в усвояване на нови производства и продукти. Най-добрият знак, че Тракия икономическа зона е мястото на успешния бизнес, е фактът, че вече инвестиралите тук, продължават да инвестират 2-ри, 3-ти, 4-ти път.  

В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален – има зони в областта на леката и тежка индустрия, в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агросектора. Така инвеститорът има изключителна възможност за избор. ТИЗ предлага терени за инвестиционни проекти: подходящи за производствени, търговски, логистични и офисни обекти с модерна инфраструктурна обезпеченост – пътна инфраструктура, електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации, както изграждане на обекти по желание на инвеститора в кратки срокове. Потенциалният инвеститор има възможност и да закупи или наеме готови производствени, логистични, търговски и офис помещения. Някои от фирмите осъществяват именно по този начин дейността си в зоната. 

Освен това се увеличават услугите за инвеститорите – активно се работи за осигуряването на работната ръка и в обучението и квалификацията на кадрите. 

Един от основните приоритети за екипа, ръководещ зоната, е именно образованието и повишаване квалификацията на кадрите. Защото това е начинът да се повиши стандарта на живот – квалифицираните кадри, специалистите,  получават по-високи заплати въз основа на по-висока производителност на труда и работа във високотехнологични производства.   

Павилион и Логистичен хъб 16+1 

На 24 ноември 2017 г. в Тракия икономическа зона бе открит първият по рода си в Европа „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ с Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/. Инициативата е резултат на общите усилия на Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, Центъра за насърчаване на сътрудничеството на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНССКЦИЕ/ и Тракия икономическа зона – Пловдив.  

На 28 май 2018 г. министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заедно с китайския си колега Хан Чанфу откриха Офис за контакти на асоциация Шенджен Крос-Бордър И-Комерс (Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association) в „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“. Платформата дава възможност за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа, и Западните балкани. „Платформата гарантира бърз, сигурен и удобен начин за свързаност между юридическите лица и правителствата.  Производителите могат да качват своите продукти и се осъществява реална търговия b2b и b2c“, заяви Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Благодарение на „16+1 Логистичен център и Павилион“ бяха изпратени първите мостри на български продукти в партньорския „16+1 Логистичен център и Павилион“ в пристанище Йентйен в Шънджън, Китай. 

„16+1 Логистичен хъб и павилион“ е един от малкото реални проекти, които се случват в България с акцент Китай на ниво държава в сътрудничество с общини и частен бизнес. 

Образователен проект по европейска програма на Клъстер Тракия икономическа зона 

„Клъстер Тракия икономическа зона“ спечели европейски проект Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи Тракия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура „Развитие на клъстери в България“.  

По проекта се обособява професионален учебен център, таргетиран към фирмите в ТИЗ. Предвижда се закупуване и въвеждане в експлоатация на специализирани програмни продукти и  оборудване на зали за теоретични обучения, както и оборудване на тренировъчен център за учебна практика. В учебния център ще се извършва обучение и квалификация на персонала на предприятията от ТИЗ, той ще се обособи като център за обучение за изграждане на фундаментални знания и компетентности в различни, основни за индустриалното производство области и специални и развити умения в работата, обслужването и проектирането на мехатронни системи със средна и висока степен на автоматизация. 

Професионалният образователен център на ТИЗ се побратимява с подобен такъв център в Шанхай, Китай. Особено внимание се отделя в концепцията и на двете партниращи си страни в посока взаимодействие по устойчивото приложение и гъвкаво напасване на образованието в областта на иновациите и цифровизацията на обществото. 

Проект на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и Регионално управление на образованието Пловдив за развитие на професионалното образование и обучение  

С нарастващите потребности от квалифицирани кадри на пазара на труда от страна на бизнеса и особено в областта на машиностроенето се увеличава нуждата от реална подкрепа на професионалното образование и обучение, синхронизиране на учебните програми със съвременните тенденции, подобряване условията за обучение. За осъществяването на тези цели „Клъстер Тракия икономическа зона“ има идеята да „припознае“ и „специализира“ няколко училища на територията на област Пловдив като първото е Професионалната гимназия по машиностроене в Пловдив. Предложението е административният корпус на училището да се обособи като общежитие, което да се използва от всички пътуващи ученици, повечето от които са от уязвими групи и социално слаби семейства. Ще се създаде възможност да се привлекат ученици от по-отдалечени населени места и региони. След създаването на общежитието, ПГ по машиностроене, съвместно с бизнеса да стартира реални производства на територията на учебно-производствения корпус, например производство на PVC и алуминиева дограма. Така живеещите в общежитието ученици, навършили 17-годишна възраст, ще могат след занятия да работят в ученическото производство, за което ще им се заплаща. Пребивавайки в общежитието, учениците ще се откъснат от средата, в която живеят сега и това ще изиграе голяма роля в тяхната интеграция и придобиване на трудови навици, а оттам и възможност за реализация, в полза на бизнеса и на обществото като цяло. От друга страна това ще допринесе за пълноценното използване и усъвършенстване на наличната материална база на училището, ще се превърне в своеобразен център за изпълнителни кадри в областта на машиностроенето, заваряването, пътно-строителната и подемна техника.  

Предложението е подкрепено от г-н Здравко Димитров, Областен управител на Област Пловдив. 

„Клъстер Тракия икономическа зона“ е асоцииран партньор по европейски проект 

BG05M20P001-1.002-0023 – Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие 

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство 

Бенефициент (партньори по проекта): Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН 

„Тракия икономическа зона“ работи с най-голямата общност в Европа за наука и бизнес – германския институт „Фраунхофер. Институтът е най-значителното научно-изследователско сдружение за приложни изследвания на Стария континент. 

 • През 2018 година ТИЗ, заедно с ТУ Габрово и „Фраунхофер се присъедини към международен консорциум по развитие на платформа за устойчиво индустриално развитие в ЕС. Проектът се очаква да стартира в средата на 2019 г. и обшият му бюджет възлиза на 1,6 млрд. евро, като 25 % от тях се предоставят безвъзмездно от EIT  Европейски Институт за Технологии към ЕК. Цели се оптимизация на взаимодействието в областта на индустрията и иновациите, като се изхожда от трите принципни елемента на устойчивото развитие: наука, образование и индустрия. Действията по проекта за България се координират от арх. Георги ГеоргиевБизнес координатор за България на Fraunhofer IBP. 
 • В периода 2015 – 2017 г. „Сиенит Холдинг“ АД, основател на ТИЗ, заедно с „Фраунхофер“ и ВСУ „Любен Каравелов“ работи успешно над проект за Проверка възможността за трансфер на технологията TYPHABOARD в България, обхващаща добива на папур като суровина за последващото производство на 100% рециклируемия едноименен строителен материал и приложението му като устойчива вътрешна изолация за многофамилни сгради. Проектът се финансира от Германската Федерална Фондация за Опазване на Околната среда и се координира от Георги Георгиев. 
 • В периода 2017 – 2019 г. ТИЗ и Фраунхофер работят съвместно над международен проект за развитие на кръговата икономика в региона на ТИЗ и на целите Балкани. Проектът се финансира от Германското Федерално Министерство за Образование и Наука. Проектът цели по-доброто разбиране нуждите и потенциала на компаниите и общините, както и всички други релевантни партньори от географския район на ТИЗ, и след това развитието на платформа за кръгова икономика. Проектът се координира от Георги Георгиев. 
 • От юли 2018 г. ТИЗ, като представител на Община Пловдив, е част от динамичната международна група за развитие на Градската въздушна мобилност на EIP-SCC. Георги Георгиев е официален посланик на Инициативата за България. В момента в колаборация с ТИЗ и БАН се подготвят проектни предложения за кандидатстване по конкурси в рамките на програмата на Хоризонт 2020 на ЕС. Участието на Област Пловдив като партньор в контекста на устойчивото регионално икономическо и транспортно развитие ще е необходимо. 
 • От края на 2018 г. ТИЗ, представлявана от Георги Георгиев, стана част от Международна асоциация за търговско и промишлено сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа от инициативата 16+1. 

 Компании от Тракия икономическа зона партнират на Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив 

На 20.11.2018 г. официално бяха открити „EVN класна стая“ и „ABB учебна лаборатория“ в Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Новите учебни кабинети са създадени от партньорите на училището EVN и ABB за дуално обучение на учениците от специалност „Електрообзавеждане на производството“. 

 Образователно-индустриален борд в Пловдив 

През есента на 2016 г. Община Пловдив, Министерството на образованието и науката, „Клъстер Тракия икономическа зона и „Индъстри уоч“ сключиха меморандум за партньорство за създаването на първия по рода си в България Образователно-индустриален борд /ОИБ/. Споразумението осигурява тясно сътрудничество за създаване на условия за задоволяване на увеличеното търсене на човешки ресурс с различни професионални квалификации и компетенции чрез свързване на плановете на работодатели и професионални гимназии. 

 Образователно-индустриалният борд в Пловдив изпраща една успешна година с нова програма за ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици в VI и VII клас. В пилотното издание на програмата взимат участие 5 високо-технологични предприятия от Пловдив и Тракия икономическа зона. В рамките на програмата ученици, родители и учители ще могат да се ориентират как ще се променят работните места, кои ще са професиите на бъдещето и каква ще е ролята на човека в силно автоматизираните и модерни предприятия. ОИБ вече има начертани насоки за действие в периода 2019 – 2022 г., сред които популяризиране на професиите на бъдещето и повишаване на интереса към високите технологии. В годишния доклад на ОИБ за пазара на труда се посочва, че Пловдив се утвърждава като технологичен промишлен център, в който компаниите предлагат все по-атрактивни условия за кариерно развитие в сектори с висока добавена стойност. 

Бизнесът вече открито изразява готовност за подпомагане на образователния процес, като проявява интерес към предлагането на стажове, организиране на кариерна ориентация, изнасяне на уроци в предприятията, разработване на учебни програми и модернизиране на учебния процес, както и към предоставяне на обучения за учители с цел повишаване на квалификацията. 

Програмата за ранна кариерна ориентация и мотивация на ученици в VI и VII клас включва следните заложени дейности: 

 • изготвяне на доклад за пазара на труда на база данни от НСИ и проведени дълбочинни интервюта с представители на компании; 
 • селектиране на 5 основни училища на базата на резултати от изпити по български език и математика след завършен 7-ми клас. В програмата участват: ОУ “Васил Петлешков”, ОУ “Васил Левски”, ОУ “Яне Сандански”, ОУ “Димитър Талев” от гр. Пловдив и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Труд. През 2019 г. 6 са професионалните гимназии, които искат да се включат в програмата.  
 • селектиране на 5 компании от преработващата промишленост, които са с висока степен на автоматизация или произвеждат високотехнологични продукти – ЛибхерБиомашин, Анди, BTL, Prolift; 
 • изготвяне на презентация за педагогическия персонал на избраните училища и запознаване на класни ръководители с изводите от изготвения доклад за пазара на труда и методите за кариерно ориентиране на ученици; 
 • провеждане на срещи с родители на ученици от 6-и и 7-ми клас от избраните училища за разясняване целите на програмата и възможностите за кариерно развитие в индустрията и региона, тенденциите в развитието на професиите в бъдеще; 
 • провеждане на учебни посещения на ученици в селектираните компании и разясняване на процеса на произвеждане на продуктите, както и необходимите технически компетенции, за да работят на дадени позиции. До 30.11.2018 учениците, които посетиха компаниите са 168, от които 135 са от 6-ти клас /на възраст, в която се взема решение за професионалното ориентиране/Участвали са общо 12 паралелки, 35 педагози, при което са направени 9 посещения на място в предприятията; 
 • провеждане на дълбочинни интервюта с представители на професионални гимназии от гр. Пловдив с цел да се установи методите им на привличане на ученици и до каква степен си партнират с бизнеса. 

 Недостатъчно финансиране на инфраструктурата в зоната 

Един от основните проблеми на Тракия икономическа зона е недостатъчното  финансиране за изграждане на инфраструктурата в зоната. 

Бизнесът в Тракия икономическа зона е изключително доволен от скоростното изграждане на път II 86 Пловдив- Асеновград, чието изпълнение редовно се инспектира от Областния управител г-н Здравко Димитров.