Пловдив е икономическият тигър на България

Пловдив е икономическият тигър на България

Пловдив се превръща в истински икономически тигър у нас. Икономиката на региона расте двойно по-бързо от тази на страната.

Това става ясно от годишното изследване на Института за пазарна икономика „Регионални профили“, което работи със статистически данни от 2017 г. и първата половина на 2018 г.

В някои области на България се регистрира бумтяща местна икономика и догонващ ръст на заплатите и доходите. „Такъв регионален икономически тигър в последното издание е област Пловдив, която през 2016 г. бележи 10%-тен ръст на БВП на човек и 9%-тен ръст на заплатите. Предвид това, че през 2017 г. доходите в областта нарастват с цели 16%, най-вероятно и 2017 г. е била много силна за местна икономика“, посочват икономистите.

Един от водещите мотори на икономиката в Пловдив е „Тракия икономическа зона“, но областта може да се похвали с успешни предприятия в преработващата промишленост, електротехниката, строителството, транспорта и логистиката, а също и в аутсорсинга и ИТ сектора.

Други области със сравнително висок ръст на БВП на човек през 2016 г. са силните икономически центрове Бургас и Стара Загора, както и по-малките, но бързо догонващи икономики на Перник, Ловеч, Търговище, Разград, Габрово.

София и Габрово – лидери по икономическо развитие

По цялостно икономическо развитие ИПИ класира на първо място София и Габрово, а на втора позиция – Стара Загора и Варна.

Габрово се отличава в последните години с бурен растеж благодарение на нарастването на чуждите инвестиции в региона и усвояването на европейски средства. Ръстът на БВП на човек в Габрово също е по-висок от средния за страната, а бързото увеличаване на заплатите и доходите води до намаляване на бедността в областта. Работната сила е сравнително добре образована, а местните данъци и такси са значително по-ниски от средните за страната. В същото време Габрово е сред областите с най-влошена демографска картина, тоест с голям дял застаряващо население.

Икономиката на региона е доминирана от няколко големи предприятия – производителя на санитарна керамика и арматура „Идеал Стандарт – Видима“, шивашката фирма „Dzalli“, производителя на паркет „Хамбергер“ и фирмата за кабели „Емка“, като освен „Dzalli“ всички други са разположени в Севлиево. Със значителен дял са и търговията (9%) и транспортът (8%). Има и доста инженерингови компании в сферата на електрониката и машиностроенето.

Навсякъде има ръст на благосъстоянието

Като цяло, през 2016 г. – 2017 г. всички области на страната бележат ръст на благосъстоянието и стандарта на живот, измерени чрез БВП на човек от населението, заплатите на работещите и доходите на домакинствата.

„Докато в предишните години на възстановяване на икономиката след рецесията от 2009 г. положителните процеси обхващаха само част от областите, то в последните две години икономическото оживление се разпростря по територията на цялата страна“, изтъкват анализаторите от ИПИ.

Има и бум на заетостта. Тя е около 70% от населението на 15-64 г. средно за страната, като в най-силните икономически центрове – областите София, Пловдив и Стара Загора вече надхвърля 70%. Безработицата като цяло е ниска, но все още има области, в които коефициентът остава двуцифрен – Видин, Враца, Плевен, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен и Смолян.

Търговище сред лидерите по чужди инвестиции

Областите с ръст на преките чужди инвестициите на глава от населението през 2016 г. са сред най-силните икономически центрове – София и широката Софийска област, Пловдив, Бургас, Габрово, Русе, както и по-слабо развитата Търговище, където инвестициите водят до бърз ръст на заетостта.

Според ИПИ делът на пътищата с добро качество на настилката намалява през 2017 г. и вече е под 40% от всички, което показва изоставащата рехабилитация на съществуващите пътища.

Само столицата е с много добро социално развитие, сочи класацията на ИПИ. Сравнително добре в това отношение са също Варна, Велико Търново, Габрово, Смолян и Пловдив.

През 2017 г. само шест области в страната привличат повече хора, отколкото губят и това са столицата, Пловдив, Бургас, Варна, Перник и Кърджали.

Показателите за образованието продължават да се подобряват, въпреки че темповете са изключително бавни. Като цяло има ръст на записаните деца в училище, както и намаление, макар и символично, на отпадналите.

Област Смолян продължава да е първенец заради високите оценки на местните ученици на матурите и задържането на ученици и учители в образователната система.

София, Габрово, Велико Търново, Варна и Благоевград също са сред областите със сравнително добро представяне в тази категория, докато Сливен, Пазарджик, Ямбол и Добрич се задържат в дъното на класацията.
По отношение на здравеопазването най-добре се представят София и Плевен.

 

https://www.mediapool.bg/plovdiv-e-ikonomicheskiyat-tigar-na-bulgaria-news287750.html