Зона

Industrial Park Plovdiv in Trakia Economic Zone, Plovdiv, Bulgaria

Индустриалнa зона „Пловдив“

Индустриална зона „Пловдив” е разположена в град Пловдив, на територията на Община „Марица” и обхваща част от село Калековец. Tериторията […]

Park Innovation, Trakia Industrial Zone, Plovdiv, Bulgaria

Пaрк “Иновации”

Парк “Иновации“ има за цел да бъде мост между Китай и Европа. Той е важна част от китайската стратегия „Икономически […]

Industrial Zone Kuklen in Trakia Economic Zone, Plovdiv

Индустриална зона „Куклен“

Проектът обхваща около 1 000 000 кв.м., разположени на територията на град Куклен, между градовете Пловдив и Асеновград. Индустриална зона […]

Rakovski industrial zone

Индустриална зона „Раковски“

Индустриална зона “Раковски” е разположена в района на град Пловдив, до село Стряма и на територията на Община „Раковски”. В […]

Part of Trakia Economic Zone - Commercial and Industrial Zone "Maritza"

Индустриална зона “Марица”

Индустриална зона “Марица” е разположена в района на град Пловдив, на територията на Община „Марица” и обхваща част от три […]