Строеж по поръчка

Строеж по поръчка

Тракия икономическа зона има много опит в изпълнението на проекти по дизайн и нужди на клиента. Нашият екип може да управлява всички аспекти на Вашия проект от началото до края, независимо от сложността, като гарантира, че той ще бъде завършен гладко, навреме и в рамките на бюджета. Нашата модернизирана структура ни позволява лесно да адаптираме промените, поискани от клиента по време на процеса на разработка.

build to suit