Банково финансиране

Банково финансиране

Тракия икономическа зона предоставя възможност за връзка с различни банкови институции на територията на страната и безплатна консултация относно специализирано банково финансиране за Вашия инвестиционен проект.

bank funding