Archives: Testimonials

Nikola Dobrev - Chairman of BD KCM 2000 Group

Никола Добрев

Промишлена и индустриална зона „Куклен“ е с площ от 250 дка и се намира на артерията Пловдив-Смолян, най-прекият път към […]

Read More
Peter Simon - Cluster manager for Romania and Bulgaria ABB Group

Питър Саймън

Аз лично участвах в решението да избера това място тук. Индустриалната зона вече беше развита, така че нямаше нужда да […]

Read More
Hristo Georgiev - Managing Director Liebherr Hausgeräte Bulgaria

Христо Георгиев

Когато през 2000 г. избрахме местоположението на това предприятие, взехме под внимание няколко фактора. Това бяха наличието на висококвалифициран персонал, […]

Read More
Radoslav Koshkov - Vice President LifeSpace Business, Schneider Electric

Радослав Кошков

Имахме няколко причини да изберем индустриалната зона Марица, село Радиново: първо от инфраструктурна гледна точка, местоположението е много подходящо. Също […]

Read More