Никола Добрев

Nikola Dobrev - Chairman of BD KCM 2000 Group

Никола Добрев

Промишлена и индустриална зона „Куклен“ е с площ от 250 дка и се намира на артерията Пловдив-Смолян, най-прекият път към Егейско море, а също и само на километър от летище Пловдив. В тази зона, освен локацията, има висока концентрация на висококвалифицирани оператори на машини и съоръжения, на технологични и автоматизирани процеси. Съществува много голям потенциал за развитие, както за инженерните, така и в технологичните области.