Първа транснационална партньорска среща по проект allCUTE

Първа транснационална партньорска среща по проект allCUTE

На 27 и 28 юни 2021 в град Кавала, Гърция, се проведе първата транснационална партньорска среща по проект Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE), 2020-1-BG01-KA202-079042, в която взеха участие партньори от четири държави (България, Гърция, Полша, Сърбия): 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и „Клъстер Тракия икономическа зона“.

На срещата се обсъдиха дейностите на проекта и оценката на Учебния план за повишаване на квалификацията на техници и инженери, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“, дадена от външни оценители от бизнеса и образованието. Оценката е много положителна по отношение на иновативността на съдържанието и техниките на учене и оценяване на придобитите умения, гъвкавостта, полезността и потенциала за мултиплициране на този резултат. Партньорите дискутираха 14-те курса, които ще бъдат разработени, както и платформата за активно учене (ПАУ). В рамките на първия уъркшоп преподавателите разработиха 3 инженерни проблеми, които ще бъдат публикувани в ПАУ, а по време на втория уъркшоп представителите на търговско-промишлените палати очертаха стратегия за привличане на потенциални обучаеми.

Срещата изигра ключова роля за изграждане на устойчиво партньорство.