Квалификационен център става топла връзка между образованието и бизнеса

Квалификационен център става топла връзка между образованието и бизнеса

Статия от: bnr.bg  

Автор: Кремена Данева

Линк към статия 

Липсата на кадри ускорява диалога на фирмите с професионални гимназии и университети

Близо 300 работници от предприятия, разкрити на територията на Тракия – Икономическа зона ще се квалифицират и преквалифицират в първите месеци на новата година в единствения по рода си у нас Център за професионално обучение край Раковски. Капацитетът му е 1000 души. Разчетите са в първата една година от съществуването на центъра да бъдат обучени около 600 работници от фирмите.

Ползата за фирмите в района е голяма, но постигнатото е и успех за висшите училища, които се ангажират с обучението на кадрите“, отчита изпълнителният директор на Тракия – Икономическа зона Пламен Панчев.

Защо до момента бизнесът и образованието трудно се сработват и какъв е пътят към сближаването им?

Преподавателите от Университета по хранителни технологии са разработили специални програми за курсистите. Доскорошният заместник-ректор на Университета по хранителни технологии проф. Николай Менков отбелязва, че разработването на гъвкави програми за обучение, които до момента у нас не са правени, е довело до разрушаването на много стереотипи.

Така без да се нарушава нормалният работен и учебен процес в университета, преподаватели и докторанти, основно от техническите специалности, вече са лектори в Центъра  за професионално обучение.

Обучението ще обхване както по-ниските нива във фирми, така и бюра по труда, професионални гимназии, студенти и инженерен персонал, пояснява проф. Менков, според когото бизнесът вече е наясно, че липсата на работна ръка е спирачка за бизнеса. „Бизнесът вече е узрял да инвестира в образованието“, смята той.

„Много е лошо положението с работната ръка от една страна. От друга това положение трябва да бъде използвано за взаимодействие между бизнеса и университетите“, коментира университетският преподавател.

„Имаме добри контакти със 7 професионални гимназии в региона“, потвърждава изпълнителният директор на Тракия – Икономическа зона Пламен Панчев.

Една от големите компании е поканила представители от филиалите си в други европейски държави, където подобен модел на работа е утвърдена практика, допълва той. „Трудно беше бизнесът да повярва, че това ще се случи, но успяхме.“

Сред по-амбициозните цели пред Центъра за професионална квалификация са програми за връщане на българи, които работят в земеделието в съседни страни, уточнява Пламен Панчев. „Идвайки тук, получавайки една професия, която има носи добро възнаграждение, да работят вече в България.“