Инж. Пламен Панчев, основател на „Тракия икономическа зона“, председател на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и на Съвета на директорите на Сиенит Холдинг АД

Инж. Пламен Панчев, основател на „Тракия икономическа зона“, председател на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и на Съвета на директорите на Сиенит Холдинг АД

Интервю на Даниела Арнаудова

„Тракия икономическа зона“ привлече мощни инвеститори на територията си? Коя ще е „перлата” в нея през 2018 г.?

„Тракия икономическа зона“ /ТИЗ/ през годините доказа, че e едно успешно място за инвестиране. Факт е, че именно в нея през 2018-та година ще заработи първия в България завод за самолетни части на френската компания „Латекоер“ /Latécoère/, водещ доставчик в самолетната индустрия. Но в началото на 2018-а имаме и друго, с което можем да се похвалим – стартираме с 12 нови проекта. Реално още от първия месец на годината, имаме информация за над 30 милиона евро инвестиции. Но по-интересното е, че половината от заявените нови инвестиции са на български компании.

Кои са те?

Едната е фирма „Биомашиностроене”, тя се разширява с логистични площадки и производствени халета върху площ от 32 декара (общо 6000 кв. м). TVT, която предлага опаковъчни консумативи и машини, ще строи логистика върху 4500 кв.м. „Елко мес” вдига завод за колбаси в терен от 15 дка, а “ЕНКО Пластикс”, която се занимава с пластмасови транспортни опаковки, разширява производството си. “Интерлинк Груп” има планове за терен от 25 дка, върху които ще строи логистично хале (4000 кв.м). Дистрибуторът на лекарства, фирма “Стинг” прави свои складове в терен от 8 дка. Традиционно се запазва интересът към „Тракия икономическа зона“ от страна на немските компании Humanita, която вече строи свой завод за сортиране и рециклиране на текстил. Също от Kaufland, WilliElbeGelenkwellen, Mecalit – всички те разширяват базите си тук, VEM е нов инвеститор и английската William Hughes /поредното разширение/. Това са конкретните инвестиции.

След 22 години развитие и усилена работа, спомняте ли си как започна всичко?

Първа започна да работи фабриката за преработка начереши, за нуждите на Ferrero Nahrungsund Genussmittel Industri. Това е немския клон на световноизвестната италианска компания за сладки изделия Ferrero. Местната „Агри България“ трябваше да доставя български череши за бонбоните Mon Cheri и търсеше подходяща локация за производствената си база. Тогава ги убедихме, че ще се справим за 10 месеца и така ще могат да отворят за черешовата реколта през юни. И успяхме. Реално с тази фабрика през 1996 г. поставихме началото на зона «Марица», част от «Тракия икономическа зона». По-късно Ferrero ни препоръча на други компании в Германия, които имаха планове да инвестират у нас, в България. Те ни потърсиха и след петия нвеститор за нас знаеше всяка чужда компания, която влизаше в страната. Днес „Тракия икономическа зона” е един от най-мащабните икономически проекти в страната. Не само като площ – 10 700 000 кв.м от които 1/3 вече заети – но и по реализирани инвестиции. За 22 години до сега тук са вложени над 1.5 милиард евро и са разкрити над 30 000 работни места.

Една голяма фирма може да направи своята инвестиция където пожелае, но има ли място в „Тракия икономическа зона“ за малкия и средния бизнес?

След влизането на големите компании в зоната, към тях се присъединяват техни партньори и съпътстващи производства, като по този начин се създава гръбнакът на малкия и среден бизнес. В ТИЗ имаме 12 фирми, световни лидери в своята област, за които работят 50 контрагента –  по-малки фирми. Тук е реална симбиозата между големия и малкия и среден бизнес, което благоприятства бизнес средата. В Тракия икономическа зона те намират решени основни проблеми: законодателство, терен, присъединяване към различните експлоатационни дружества, инфраструктура, услуги, които се предлагат тук. Практиката го доказва – например, една средна фирма като Уилям Хюз от Англия, която явно намери добро място за бизнеса си тук. Започна преди 14 години с 20 работника и 1000 квадратни метра сграда в индустриалната зона край Раковски. Сега вече има 200 работника, инвестицията му надвишава 15 млн. евро, а сградният му фонд е повече от 5000 квадратни метра. За този инвеститор влизането в икономическата зона означаваше сигурност, познаваемост на условията и той разширява производството си вече 4-5 пъти.

Да не пропуснем и цената като фактор за влизане на малкия и среден бизнес в ТИЗ. Ако един инвеститор трябва да направи инвестицията си “на голо поле” и ако предпочете да влезе в икономическата зона, втората инвестиция е с около 25 на сто по-ниска от първата. Това казва всичко. Икономиите идват от изградената инфраструктура, от изчистените права на ползване или на собственост, които вече са направени и той ги спестява, както и от разхода за време, което бизнесът високо цени.

Колко работници ще са необходими на ТИЗ през 2018 година. Правили ли сте някакави предварителни изчисления и как ще помогнете на инвеститорите в тази посока?

Очакваме отварянето на около 2000 нови работни позиции. Предвид амбициозните планове на компаниите през тази година могат да бъдат и повече. Само фирмите, с които в момента водим заключителни преговори, ще създадат около 500 нови работни места.

 За да подпомогнем инвеститорите в осигуряване на квалифицирана работна ръка «Клъстер Тракия икономическа зона» започва оборудване на учебен център с 10 зали за теоретично и 1 за тренировъчно обучение. В него ще се квалифицират и преквалифицират кадри за индустрията.Това е нова услуга, от която ще могат да се възползват инвеститорите в ТИЗ. Средствата за центъра са по евро проект „Таргетирано развитие и актуализация на клъстерни информационни активи“  /ТРАКИА/ по договор № BG16RFOP002-2.009-0045-C01, чийто бенефициент е „Клъстер Тракия икономическа зона“. Финансирането е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, по процедура „Развитие  на клъстери в България“. Безвъзмездната финансова помощ е 1 243 790,56 лева. 30% от общата стойност – 510 376,95 лева е съфинансирането от „Клъстер Тракия икономическа зона“. Учебният център е в „Тракия икономическа зона“ и до края на 2018 г. трябва да разполага с 211 компютъра и модерен софтуер.

От края на миналата година имате инициативи и в агро сектора.

През ноември 2017 г. в Тракия икономическа зона официално открихме първият „16+1 Логистичен център и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Пловдив. Накратко „16+1 Логистичен хъб и павилион“ е първият по рода си в Централна и Източна Европа и има за цел да промотира възможностите на икономиките на нашите страни и да насърчава търговския обмен с Китай. Инициативата е резултат на общите усилия на Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, Център за насърчаване на сътрудничеството на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа /ЦНССКЦИЕ/ и „Кръстер Тракия икономическа зона”.