Електронна платформа за проблемно-базирано обучение в областта на инженерните науки

Електронна платформа за проблемно-базирано обучение в областта на инженерните науки

Международен консорциум от шестнадесет университета от Европа и Азия (Португалия, Великобритания, България, Гърция, Естония, Малайзия, Виетнам, Непал, Камбоджа и Пакистан), предлага електронна платформа за проблемно-базирано обучение в областта на инженерните науки, разработена в рамките на европейски проект „Активно учене в инженерното образование“, финансиран от програма Еразъм, Ключова дейност 2.

Технически университет – Габрово участва активно в създаването й с девет преподаватели от факултет „Електротехника и електроника“ и „Машиностроене и уредостроене“. Всеки от тях разработи проблем от своята област, използвайки различни методи на активно учение, в частност проблемно-базирано обучение. Платформата разполага към този момент  с над 160 проблема, като идеята е техният брой да нараства постоянно.

Всеки преподавател в областта на инженерните науки може да използва проблеми от платформата, с които да разнообрази и обогати процеса на преподаване.

Преподавателите, които желаят да публикуват свои проблеми, базирани на метода на активното учене, могат да се свържат за съдействие със ст. преп. Цветелина Петрова на имейл: petrova.tsvetelina@yahoo.com.

Платформата ще бъде достъпна за преподаватели и студенти и след приключване на проекта през май 2021 г.

Какво трябва да направите, за да публикувате или използвате в преподавателската си дейност разработени проблеми?

1.Въведете URL адрес: eu

 2. Кликнете върху „Platform”.

  3. Регистрирайте се в платформата.

  4. Качете или използвайте проблеми, подходящи за преподавателските ви щели.

Ако се интересувате от методите за активно учение, които в момента са едни от най-съвременните при обучение на студенти и ученици, можем да предоставим разнообразни материали под формата PowerPoint презентациии.

Лице за контакти: ст. преп. Цветелина Петрова; имейл: petrova.tsvetelina@yahoo.com; тел: 0877 88 56 65.