УХТ партнира на „Клъстер Тракия икономическа зона“ за засилване връзката образование – бизнес

УХТ партнира на „Клъстер Тракия икономическа зона“ за засилване връзката образование – бизнес

Статия от: plovdiv-press.bg

Линк към статия

Университетът по хранителни технологии – Пловдив /УХТ/ стана асоцииран член на „Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/, екипът на който осъществява оперативното ръководство на най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в Източна Европа – Тракия икономическа зона /ТИЗ/.

Инж. Пламен Панчев, председател на УС на Сдружението, връчи днес на ректора на висшето учебно заведение проф. Пламен Моллов удостоверението за приемането на УХТ в състава на КТИЗ. Членството бе предшествано от договор за стратегическо сътрудничество.

„УХТ обучава в бакалавърски, магистърски и докторски програми в професионални направления като машинно инженерство, електротехника, електроника и автоматика, комуникационна и компютърна техника, енергетика, общо инженерство, хранителни технологии, биотехнологии, туризъм и икономика“, припомни проф. Моллов.

„Именно сътрудничеството с КТИЗ ще помогне за реализацията на завършилите студенти в производствените предприятия на зоната. Подпомага се също обновяването и синхронизирането на учебните програми с реалните нужди на индустрията. Ще работим заедно и за популяризирането на българското висше образование, както сред учениците от средните училища и техните родители в страната, така и сред младите хора в чужбина“, конкретизира проф. Моллов. Той съобщи, че Дигитална академия Хайкад, член на Клъстера, вече промотира българските университета с безплатни онлайн семинари за кандидат-студенти. Дистанционната презентация на УХТ ще бъде на 11 юни от 11 часа. Всеки кандидат-студент може да се регистрира за безплатния уебинар чрез сайта на Хайкад Инфотех.

„Това партньорство ще засили още повече връзката образование-бизнес“, подчерта инж. Панчев, чийто екип работи успешно от 2015 година за по-практични и ефективни взаимоотношения между фирмите, училищата и университетите.

Той изтъкна факта, че възпитаници на УХТ работят във фирми в ТИЗ, при това с високо трудово възнаграждение. Университетът има пряко отношение към работата на Клъстера. Двете институции си сътрудничат още с откриването миналата година на Центъра за професионално обучение ТРАКИЯ в Индустриална зона Раковски, част от ТИЗ.

Специалисти от Техническия факултет на Университета разработиха програмите, съобразени с изискванията на бизнеса, които се прилагат в обучителния център. Преподаватели и докторанти от УХТ са лекторите в Центъра, които подготвят работници от различни заводи в ТИЗ, както ученици и студенти. Капацитетът е над 1200 обучени на година. „За първи път в България реално бе осъществена толкова коментираната в последните години симбиоза между образованието и бизнеса“, посочи още инж. Панчев.

Той е убеден, че авторитетът на Университета по хранителни технологии, единственото у нас и на Балканския полуостров висше учебно заведение за подготовка на инженери и технолози за хранителната индустрия, кадровата му обезпеченост и несъмненият му научен потенциал, ще бъдат в изключителна полза в дейността на Клъстера.