Училищна Телерик Академия стартира 6 школи по програмиране за ученици в Пловдив

Telerik Academy in Plovdiv

Училищна Телерик Академия стартира 6 школи по програмиране за ученици в Пловдив

В сътрудничество с Клъстер „Тракия икономическа зона“, Форум „Тракия“ и подкрепата на Фондация „Америка за България“. Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас, обяви старта на 6 школи по програмиране ученици в 4-12 клас в Пловдив. Обученията са безплатни за децата, а кандидатстването за тях е отворено до 29 септември през сайта на Училищна Телерик Академия.

„Щастливи сме, че интересът към програмите ни расте с всяка изминала година, което е показател за успеха им. В отговор на търсенето почти ще удвоим градовете, в които имаме присъствие, и увеличаваме броя на школите си с над 40% спрямо 2018 г. За да продължаваме да подготвяме все повече деца за професиите на бъдещето, разчитаме на подкрепата на общини, фондации, бизнеси, училища и индивидуални дарители“, коментира Петър Шарков, ръководител на Училищна Телерик Академия.

Кандидатстване и участие

От желаещите не се изискват предварителни познания по програмиране. Необходимо е да кандидатстват онлайн и да се явят на входен тест. Кандидатстването е отворено за 3 от школите, които са с фокус начинаещи. Другите три групи са за напреднали и продължават обученията си от миналата учебна година.

Интерактивните обучения развиват логическото мислене и креативността на учениците, техните умения за решаване на проблеми и дигитални компетенции. Те се водят от опитни преподаватели и специалисти по утвърдена методология и формат, съобразени с възрастта на участниците. След успешно завършване учениците получават сертификат от Училищна Телерик Академия, а през следващата учебна година могат да продължат обучението си в по-високо ниво или друга програма.

Обучения за 4-7 клас

  • Алгоритмично програмиране – учениците усвояват основополагащи знания по програмиране, развиват логическото си мислене и се подготвят за състезания по информатика.
  • Разработка на игри – децата се научават да програмират, докато създават компютърни игри и преминават от консуматори на технологиите в техни създатели.

 

Обучения за 8-12 клас

Обученията са с практическа насоченост и подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация.

  • Разработка на игри – участниците се запознават с едни от най-използваните технологии в света: HTML, CSS и JavaScript. Научават как сами да създават интерактивни компютърни игри и решават технологични проблеми.

 

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.