Регионите на ЕС в трансформацията към неутрално по отношение на климата бъдеще

Регионите на ЕС в трансформацията към неутрално по отношение на климата бъдеще

3.6. Случай 5: Неутрална по отношение на климата икономическа зона в Пловдив (България)

3.6.1. Регионален профил

Регион: Пловдив (NUTS код: BG421), България

Размер: 5 961 km² (2016), 666 801 жители (2020), 113 жители на km² (2019)

Икономика: (а) БВП: 13 100 евро на глава от населението (2018 г.), номинален годишен ръст от 6,7% от 2010 г. насам; (б) Основни сектори: промишленост (35% от заетостта през 2018 г.), търговия на дребно (20%) и образование и здравеопазване (13%)

Емисии на ПГ: България: 6,8 t CO2-e на глава от населението (2019), 47,1 милиона тона CO2-e (2019), 1,1% намаление от 2010 г. (EEA, 2021).

3.6.2. Регионални характеристики и управленски компетенции

Тракия икономическа зона (ТИЗ) е една от най-големите индустриални зони в Източна Европа. Зоната обхваща 10,7 km² и е домакин на компании с инвестиции над 3 милиарда евро. ТИЗ включва шест големи индустриални зони в няколко селски, както и градски зони около Пловдив – Индустриална зона Марица, Промишлена зона Раковски, Индустриална зона Куклен, Индустриален парк Пловдив, Високотехнологичен иновационен парк Пловдив и Агро парк Калояново. Над 200 български и мултинационални компании работят в ТИЗ (Тракия икономическа зона).

ТИЗ е проект за публично-частно партньорство (Инвестиционна дестинация Пловдив, 2021). По време на интервюто мениджърът за развитие на бизнеса оцени високо автономността при прилагане на инициативи за климата и не изтъкна никакви ограничения, освен такива, свързани с частния характер на ТИЗ. Изпълнението на проекти обикновено се инициира и финансира от инвеститорите в ТИЗ, но е необходима и подкрепа от външни заинтересовани страни, като общините, където се намират индустриалните зони – например при предоставяне на инфраструктура и разрешителни.

3.6.3. Обосновка и цели на инициативата

Климатичната неутралност започна да кристализира като цел още преди въвеждането на Европейския зелен договор, въпреки че инициативи, като например от фермата до вилицата, бяха определящи за управлението на TИЗ. Тъй като съществуващите, както и амбициозните инвеститори настояваха за модернизация в посока зелена енергия и намалени емисии на парникови газове (ПГ), TИЗ стартира инициатива за превръщане първо в еко-индустриален парк и второ в климатично неутрална зона. „Климатичната неутралност е продължение на услугата, която предоставяме“, каза партньорът в интервюто.

Основните цели на тази инициатива са: (1) да се повиши конкурентоспособността, да се създаде привлекателна инвестиционна среда за компании с политики за нулеви емисии и да се поддържа интересът на инвеститорите, (2) да се създаде привлекателна среда за работа и живот за служителите и техните семейства – за подобряване на качеството на живот, (3) за намаляване на емисиите на парникови газове.

TИЗ създаде план от 12 точки, озаглавен „Стратегия за Въглеродно неутрални индустриални паркове (Стратегия на ВНИП) през септември 2021 г., за да илюстрира целта на индустриалните паркове да бъдат климатично неутрални (Тракия икономическа зона, 2021). Стратегията разглежда темите за позволяващи технологии (зелен водород), движение без емисии (електромобилност), индустриална трансформация с нулева нетна и енергия с нулев въглерод. Планът съдържа и количествени цели за ТИЗ до 2040 г. Те включват захранване на 40% от индустриалните зони Марица, Раковски и Куклен с възобновяема енергия до 2025 г., 60% до 2030 г. и 100% до 2040 г. В допълнение, ТИЗ също има за цел да подобри енергийна ефективност при изграждане на нови сгради и планове за използване на дъждовна вода като водоизточник за промишлени цели, за разлика от питейната вода.

Поради липса на ноу-хау и експерти, отправната точка на инициативата все още не е записана достатъчно. В момента TИЗ събира оценки за количествата електроенергия, използвани от всяка компания, като основа за разработване на фотоволтаични (PV) инсталации на място, съобразени с нуждите.

3.6.4. Постижения и въздействия

В TИЗ повечето идеи, планове и процеси, свързани с неутралността на климата, са в ход и следователно резултати (т.е. количествени мерки за намалени емисии на парникови газове) трябва да се очакват в бъдеще. Въпреки това, със стартирането на стратегията ВНИП, ТИЗ предприе конкретни действия за неутралност на климата.

Като начало ТИЗ създаде Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове (ВНИП) – стратегическо намерение” с подкрепата на пет български общини: Пловдив, Хасково, Бургас, Габрово и Русе. Консорциумът предвижда изграждането на цялостна технологична система, включваща производство на възобновяема енергия (производство и съхранение на водород, биогаз, слънчева енергия, вятърна енергия), съхранение на енергия и разпределение на енергия за крайния потребител. Други планове за обекта включват фабрика за рециклиране и повторна употреба на слънчеви панели, производство на системи за съхранение на енергия и производство и развитие на водородни технологии. В хасковския парк е предвидена и зелена водородна централа с мощност 100 MW.

В Индустриална зона Раковски през 2022 г. ще бъде изградена фотоволтаична централа с мощност 20 MW, която покрива 80% от електрическата потребност на зоната. Тези мерки ще позволят на компаниите да произвеждат и използват електроенергия на място. В момента повечето инвеститори купуват електроенергия на свободния пазар (т.е. вятърна енергия по Черноморието), където преносът причинява значителни загуби.

Освен това партньорство между австрийския производител на мотоциклети и електрически велосипеди Pierer Group и българския производител на велосипеди Maxcom ще произвежда електрически велосипеди и други двуколесни електрически превозни средства в Тракия икономическа зона на стойност 1 милиард лева до 2027 г. Очаква се инвестицията да осигури 1000 нови работни места в региона на Пловдив.

Сред последните инвеститори е и Milara International – български производител на електромобили. В ТИЗ компанията произвежда малки електрокари за логистика, които не само се изнасят в чужбина, но и се използват от няколко български общини за комунални услуги.

Други въздействия от целите на TИЗ да стане климатично неутрална са развиващите се социални ползи в зоната. Те включват решения за кетъринг от ферма до вилица, включващи местни фермери и възможността за поддържане на малка частна градина на място, където работниците да отглеждат собствена продукция.

3.6.5. Препятствия и предизвикателства

Партньорът в интервюто изрично заяви, че не е имало негативни странични ефекти, откакто TИЗ започна да реализира зелените си амбиции. Напротив, с въвеждането на нови зелени мерки се увеличиха инвестициите и съответно броят на работните места. TИЗ по-скоро би загубила инвеститори, ако нямаше цел за трансформация на климата, тъй като компаниите ще трябва сами да проучват и изграждат зелени решения, вместо да се фокусират върху производствените си процеси.

Най-голямото предизвикателство, пред което TИЗ се е сблъсквала досега, е липсата на ноу-хау и експерти. Тъй като бизнес профилът на TИЗ не е свързан с климата, паркът ще се възползва от експерти във всички области на екологията, т.е. от измерване на емисиите на парникови газове и наблюдение на напредъка към климатична неутралност до електромобилност и водород.

3.6.6. Финансиране и подкрепа за политиката (национално/ЕС/друго)

Финансирането на инициативите на TИЗ е предимно частно. Националната подкрепа присъства и по въпросите на инфраструктурата. Средствата от ЕС досега са използвани най-малко. Но с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на България, в зона „Раковски” е открит Център за професионално обучение. В учебния център се квалифицират и преквалифицират не само работниците, но и учениците от пет професионални гимназии в областта се провеждат практически занятия с най-нова техника и технологии.

Досега опитът с финансирането от ЕС е положителен, финансирането за зелени практики винаги е добре дошло и кандидатстването за подкрепа от ЕС не е сложно. Въпреки това финансирането може да се подобри, ако се предложат повече проекти на ЕС, насочени директно към индустриалните паркове.

Освен това, както беше споменато в раздел 3.6.5, липсата на експерти е най-големият препятствие за ТИЗ. Препоръката на мениджъра за развитие на бизнеса за подобряване на фондовете на ниво ЕС за по-добра подкрепа на регионите в трансформацията към климатична неутралност е да се предоставят повече средства за консултанти, които да следят наличието на възможности за финансиране (т.е. програми), които ТИЗ и други подобни индустриални паркове биха могли да кандидатстват. Тъй като финансирането е предимно частно, инициативите в ТИЗ все още биха съществували без външно финансиране, но „не в този мащаб“.

3.6.7. Мониторинг, подобрения и перспективи

В момента не съществуват процеси на мониторинг, тъй като ръководството на ТИЗ няма капацитет за наблюдение и липсват експерти. Обратната връзка от инвеститорите е положителна и изразена по време на заседанията на Консултативния съвет „TИЗ-Въглеродно неутрални индустриални паркове”.

Тъй като най-голямата пречка за TИЗ е липсата на ноу-хау, интегрирането на партньори, които са експерти в различни точки на въглеродна неутралност, е жизненоважно за успеха на инициативите на TИЗ. Предвидените бъдещи подобрения включват наемането на консултанти, които да следят наличието на програми за финансиране на ниво ЕС и на национално ниво, за които TИЗ да кандидатства.

3.6.8. Научени уроци: ключови фактори за успех и препоръки

Трите ключови фактора за успех, споменати от интервюирания, са: (1) управление (главно по отношение на поставянето на цели, надграждането им и проследяването им), (2) ноу-хау и (3) ресурси, както финансови, така и човешки. Основната препоръка към други региони за стартиране на подобни инициативи е да търсят общини с вече изградени структури за инвеститори, т.е. човешки капитал или инфраструктура за фабрики.

Според мениджъра в интервюто, създателите на политики на ниво ЕС биха могли по-добре да подкрепят регионите в трансформацията, като ги свързват помежду си и подкрепят инициативи за обучение. Например, тъй като въглищните региони в България трябва да трансформират своите икономики, техните работници могат да бъдат преквалифицирани в практиките за неутралност на климата и да бъдат наети в еко-индустриални паркове като TИЗ.

Можете да прочетете целия Доклад на линка по-долу: EU regions in the transformation towards a climate-neutral future | Highlights | Supporting analyses | Committees | European Parliament (europa.eu)