Партньори от 4 държави създават платформа за квалификация на фирмения персонал – техници и инженери

Партньори от 4 държави създават платформа за квалификация на фирмения персонал – техници и инженери

Кратки курсове, в рамките на 6-7 дни обучение, на заетите във фирмите техници и инженери, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“, разработват партньори от четири държави – България, Гърция, Полша и Сърбия. До края на март учебните курсове, общо 14 на брой – 6 за инженери и 8 за техници, се очаква да бъдат финализирани, информира за хода на работата Катя Стайкова, изпълнителен директор на „Клъстер Тракия икономическа зона“.

В проекта „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“ (allCUTE), № 2020-1-BG01-KA202-079042, по програма ЕРАЗЪМ+, участват 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и „Клъстер Тракия икономическа зона“. Целта е компаниите да подобрят уменията, да повишат квалификацията на фирмения си персонал, обяснява Стайкова.

Тя допълва, че учебният план се базира на резултатите от проучване, проведено сред 161 фирми в горепосочените сектори в следните европейски региони: Габрово и Пловдив – България, Източна Македония и Тракия – Гърция, Поморско воеводство – Полша, Ниш – Сърбия. Според анализа на анкетата работодателите определят за приоритетни 8 курса за техници, които са залегнали в учебния план: Електричество; Електрически задвижвания; Пневматика и електропневматика; Хидравлика; Вакуум и вакуумни технологии; Оптимално използване на сгъстен въздух; Работа и настройка на машини с ЦПУ и Работа с автоматизирани производствени системи.

6-те курса за инженери съответно са: Основни схеми в автоматизираните пневматични системи; Енергийна ефективност в пневматичните системи; Хидравлика, пропорционална хидравлика; Електрически задвижвания, комплексни електрически задвижвания; Автоматизирани производствени системи и Гарантиране на качество, контрол на качество и тестване.

Катя Стайкова смята, че изпълнението на този проект ще е от изключителна полза, както за компаниите в Тракия икономическа зона, така и за новите инвеститори в най-мащабната индустриална зона в Югоизточна Европа. Още повече, че създаването на образователните ресурси е въз основа на транснационално сътрудничество и обединява знанията и уменията в секторите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ на 4 държави. Според заместник-декана на Техническия факултет на Университета по хранителни технологии – Пловдив доц. д-р Таня Титова-Костуркова, която е част от екипа разработващ курсовете, учебната програма ще бъде много полезна за целевите групи по отношение, както на професионални, така и на меки умения.

На проведената в края на миналата година в Ниш, Сърбия, втора транснационална партньорска среща по проекта създателите на курсовете извършиха алфа-тестване на Платформата за активно учене чрез въвеждане на инженерни проблеми и разработиха  формуляри за оценяване, припомня Ирена Рашкова, преподавател в Технически университет – Габрово, координатор на проекта. След официалното закриване на срещата всички партньори посетиха Научно-технологичния парк в Ниш, за да се запознаят с неговите дейности и бизнес инициативите на членовете му – стартъп и скейлъп компании. Обсъдиха се възможности за бъдещо сътрудничество между технологичните парковете, бизнеса и университетите в партньорските страни.