Бизнес лидери се събраха на първия по рода си форум: За бизнеса в Пловдив

Business forum in Plovdiv TEZ

Бизнес лидери се събраха на първия по рода си форум: За бизнеса в Пловдив

Адмирации за събитието… Прекрасно организирано… Поздравления за лекторите, които сте подбрали, и компаниите, които успяхте да привлечете…

Това са само част от отзивите, които получихме след провеждането на форума „За бизнеса в Пловдив“. Той беше организиран от Тракия икономическа зона и Limacon, като се проведе на 20.02.2019 г. в хотел „Импeриал“ в Града под тепетата.

Форумът беше открит от зам.-кмета на Пловдив, Стефан Стоянов. Още в своето встъпително слово, той акцентира върху връзката бизнес-образование като база, върху която да работим за дългосрочен ръст на икономиката на Пловдив. Той призова всички предприятия в града да вземат присърце тази дейност с цел.

На събитието присъстваха също представители от над 50 фирми, като общият брой на гостите беше над 80 души. Сред публиката разпознахме собственици и мениджъри на някои от водещите компании в пловдивския регион, като например: АВВ, КЦМ 2000 АД, Биомашиностроене, Schneider Electric, Стабил Груп, ВХВ, KITTNER и други. Основната цел на събитието беше да даде полезна, сбита и практическа информация по различни бизнес теми, както и да предостави достатъчно време за разговори между участниците и обмяна на идеи и препоръки.

Като основен акцента поставихме споделянето на най-нови тенденции и решения в сфери като бизнес развитие, финанси, продажби, управление на хора, социални придобивки, маркетинг и др.

Представени бяха 6 презентации в следния ред.

Business forum in Plovdiv TEZ

БИЗНЕС И ФИНАНСИ С РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ

По време на своята презентация Иво Евтимов, регионален директор в Експресбанк АД, сподели някои интересни факти от финансовия свят, сред които: последни промени в законодателството (ЗКИ, ЗБНБ), влияние от приемането на еврото като парична единица и актуални промени в света на разплащането.

Той акцентира върху важността банките да бъдат иновативни и да си партнират с финтех компаниите, както и защо все повече се говори за figital (комбинация от света на физическото и дигитално).

Голям интерес предизвикаха видовете финансиране за развитие на различни компании, които с развитието си да помогнат за утвърждаването на Пловдив като индустриалното сърце на България.

 

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА

По тази тема говориха Гинка Искрова, директор „Данъчни услуги“, и Орлин Хаджийски, Съдружник в PricewaterhouseCoopers.

Те споделиха няколко актуални промени, които ЕС ще наложи до 2020 г. в областта на трансферното ценообразуване, както и какво е местно и обобщено досие на международни и холдингови компании и как да се въведат в процеса на работа.

Интерес сред гостите предизвика академията на PwC, чиято основна цел е да свързва бизнеса с кадрите. Pwc VAT Tool обаче също предизвика интереса на голяма част от гостите. Това е програма, която събира на едно място информация за различните доставчици и ги характеризира спрямо 18 рискови фактори. Програмата се използва най-често от компании, които работят с национални доставчици, защото им позволява лесно да проследяват рисковия профил на своите контрагенти и по-бързо да взимат решения дали да задълбочат отношенията си с тях.

 

СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ РАБОТИ ЗА ВАС! КАК ДА ОПТИМИЗИРАМЕ ПРОЦЕСА ПО СНАБДЯВАНЕ

Тема, която ни представи Атанас Йорданов, мениджър „Продажби“ в Auxionize. Auxionize е уеб-базиран инструмент за автоматизиране и управление на фирмените покупки. Към 31 януари 2019 г. в него има регистрирани над 10 хил. компании, разделени в 50 категории, като са извършени над 30 хил. сделки за над 86 млн. евро.

Системата работи чрез централизирано събиране на оферти, автоматизирани преговори, комуникация, поддържане на актуални ценови листи за регулярни покупки, изпращане на заявки и анализ на резултатите.

Подобни инструменти са нужни на снабдителските компании, защото им пестят ресурси (до 60% от разходите им са свързани с продуктите и услугите, които закупуват). Данните сочат също, че дигитализацията драстично ще промени ситуацията в близко бъдеще, но едва ¼ от фирмите са предприели нужните за нея стъпки.

Гостите на „За бизнеса в Пловдив“ видяха няколко нагледни примера от практиката и се убедиха в думите на Атанас Йорданов защо си струва да обърнем сериозен поглед към дигитализацията на колкото е възможно повече процеси.

Business forum in Plovdiv TEZ

УМНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА: УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНТЕЛИГЕНТНО ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ – РАЗЛИЧНИЯ ПОДХОД И СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ

Тази тема представиха Димитър Сотиров, Консултант „Бизнес процеси“, и Ивайло Иванов, Мениджър „Бизнес развитие“ в Mobotix, Konica Minolta.

Те поставиха акцент, първо, върху развитието на интернет като комунална услуга, и второ, върху дигиталната трансформация на офиса чрез специален софтуер с вграден изкуствен интелект за дигитализиране на документи. Чрез него се поддържа подробна и лесно достъпна база данни и се автоматизират различни бизнес процеси. Има възможност за интеграция с различни софтуери, като системата се самообучава в течение на времето.

Mobotix предлагат интелигенти камери, които решават разнообразни проблеми, използвайки иновативен видео анализ и логика на събитията. Произвеждат се изцяло в Германия и са сред най-сигурните системи, които се предлагат на пазара към момента. Приложими са в различни сфери на бизнеса, индустриалния свят, образованието, туризма, логистиката и др. Сред ТОП предимствата им са: интелигентни решения с вградени аналитични функции, базирани на IoT и термални камери; подобрено клиентското обслужване; проследяемост на всяка транзакция и редица други.

 

АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ПРАКТИКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ЛИПСАТА НА КАДРИ

По темата говориха Александър Георгиев, Business Development Manager, и Стефан Иванов, Operations Delivery Manager в Easy Consult.

Те представиха кратък обзор на пазара на труда и по-конкретно на Пловдив като притегателен центъра за кандидати, търсещи работа.

Като тенденции, които се наблюдават в момента, посочиха желанието на хората за по-добър баланс между качество на живот и цена на живот. Уточниха, че все повече хора обръщат внимание на съдържанието и форматирането на обявите за работа. А като най-голямо предизвикателство пред кандидатите за работа посочиха затрудненията им да структурират своето CV, защото не са наясно с процеса.

Като тенденция откроиха също старанието на все повече фирми да поддържат добра онлайн репутация, за да привличат по-добрите кадри при себе си.

Business forum in Plovdiv TEZ

ПРИДОБИВКИТЕ В ПОЛЗА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ: КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА И БИЗНЕС РЕЗУЛТАТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ

С тази тема ни запозна Христо Борисов, CEO на ARS Bulgaria.

Той стартира своята презентация, като представи как ангажираността на служителите влияе върху различни аспекти на бизнеса. От HR гледна точка, тя спомага за задържането на кадри и намаляването на отсъствията от работа. Увеличава продуктивността и сигурността на работа. Гарантира по-голяма удовлетвореност на клиентите, даването на препоръки от тяхна страна и задържането им. От финансова гледна точка ангажираността на служителите увеличава продажбите, приходите и възвръщаемостта на капитала.

А ето и няколко интересни данни в цифри:

81% от фирмите споделят, че единственият им комуникационен канал за комуникация относно придобивките е имейл и информационен бюлетин. 58% от работодателите смятат, че комуникацията по отношение на придобивките е едно от основните им предизвикателства. Само 25% от фирмите имат разработен комуникационен план относно придобивките на служителите. Едва 4% от бюджета на „Човешки ресурси“ се заделя за комуникация. Но 42% от компаниите смятат, че трябва да инвестират повече в комуникация относно придобивките.

Христо Борисов посочи основните фактори, които влияят върху ангажираността на служителите, както и защо България губи своята конкурентоспособност в регионален и глобален аспект, както редица още полезна информация за гостите на форума „За бизнеса в Пловдив“.

Business forum in Plovdiv TEZ

Накрая на форума предвидено беше и време за панелна дискусия под надслов „Какво можем да направим #заедно?“. В нея участваха ръководители от четири ТОП компании в Пловдив: Пламен Панчев от Сиенит/ТИЗ, Никола Добрев от КЦМ, Гергана Филипова от Биомашиностроене и Иван Воденчев от ABB България. Гостите на форума имаха възможност да задават своите въпроси директно на всеки от тях. Част от темите, които засегнахме в дискусията, са:

  • Интелигентни решения в производството и ролята на хората в Индустрия 4.0
  • Набиране на кадри в конкурентна среда
  • Техническата грамотност на хората в Пловдив и региона
  • Необходимостта от инфраструктурни промени в страната, включително изграждане на железница, която да свързва населените места в Пловдив и региона
  • Бъдещето на Пловдив и региона като индустриалното сърце на България

„Не е вярно, че компаниите, които вече са в Пловдив и региона, негодуват, ако идва нов инвеститор. Те по-скоро се радват, че средата ще бъде обогатена от още смислени бизнеси и продукти.“ – беше един от ключовите коментари, който направи Пламен Панчев, основател на Тракия икономическа зона.

Business forum in Plovdiv TEZ

Благодарим на всички лектори и гости на форума „За бизнеса в Пловдив“. Вярваме, че всеки е открил нещо полезно за себе си и своя бизнес и че ще продължаваме да работим все по-добре заедно, за да наложим Пловдив като високотехнологичното сърце на Югоизточна Европа.