Тракия икономическа зона

(+359)88 203 0400

info@tez.bg

За нас

ЗА НАС

„ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“ е модел за публично-частно партньорство!

ЗА НАС

„Тракия икономическа зона“ (ТИЗ) е най-развитият индустриален проект в България с площ от  10 700 000 м2 и успешен модел за публично-частно партньорство.
ТИЗ се развива от „Сиенит Холдинг“ в сътрудничество с „КЦМ 2000“ АД, израелски и италиански партньори, Областна администрация Пловдив, 9 общини / Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски, Родопи, Стамболийски/ и 4 клъстера.
От 2017 общините Бургас и Хасково се включиха в ТИЗ.

Екипът

За ТИЗ работят специалисти с над 20-годишен опит в строителството на индустриални, логистични, инфраструктурни, енергийни и търговски обекти; юристи, консултанти, допринасящи за бързата реализация на проектите.

СИЕНИТ ХОЛДИНГ

„Сиенит холдинг” АД е една от най-големите български фирми в сферата на строителството и инвестициите. Дружеството е водещ строителен предприемач и ключов изпълнител на българския строителен пазар, благодарение на дългогодишния си опит в изграждането на крупни промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни, търговски, ваканционни и жилищни обекти. Разполага с голям екип от професионалисти и пълната гама машинно оборудване.

КЦМ

КЦМ 2000 Груп е една от най-големите индустриални групи в България. Тя е ключов участник в икономическия живот на страната. Повече от 2 500 сътрудници работят в основните сектори на Групата и концентрират своето внимание върху системни решения, бизнес модели и иновативност в областта на рудодобива и преработката на минерални суровини, производството на крайни метални продукти, индустриалния и стопански сервиз, технологичния инженеринг и търговията. Постоянното оптимизиране на дейността допринася за добрата рентабилност и увеличаване на активите на КЦМ 2000 Груп в дългосрочен план.