Тракия икономическа зона

(+359)88 203 0400

info@tez.bg

Услуги

Услуги

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА –
Модел за публично-частно партньорство

Строителство

Изпълнение на строителни поръчки от всякакъв тип – промишлени, логистични, офис или търговски сгради.

Наем

Наем на готови производствени, логистични, търговски и офис помещения в различните индустриални зони.

Проектиране

Изготвяне на проекти за всякакъв тип сгради – по задание на инвеститора или по препоръка на екипа.

Правни услуги

Осигуряване на пълно юридическо обслужване, свързано с реализацията на бизнес проектите. Консултиране относно инвестиционния климат и възможностите за инвестиции. Консултиране за визовия режим в България и Европейския съюз.

Управление на инвестиционни проекти

Управление на целия инвестиционен процес и извършване на всички съпътстващи дейности, осъществяване на цялата комуникация между инвеститорите и местните и държавни органи, както и с Българската агенция за инвестиции.

Пълен инженеринг

Разработване на идеен архитектурен проект или адаптирането на готов такъв към нуждите на конкретното изпълнение, получаването на всички официални разрешителни за въвеждане и експлоатация , подготовката на сградата и строителната площадка за изпитване, доставяне на напълно функционална сграда и окончателно приемане на обекта от страна на Клиента.

Наем по поръчка

Отдаване под наем на индустриални, търговски и офис сгради, построени по поръчка на клиента.

Продажба на имот

Продажба на имоти за инвестиционни проекти, с модерна инфраструктурна обезпеченост – пътища,  електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации, както и пълен набор от документи.

Връзки с финансови институции

Предоставяне на възможност за връзка с различни финансови институции.

Продажба на готови помещения

Продажба на готови производствени, логистични, търговски и офис помещения.

Европейско финансиране

Разработване и управление на проекти по Европейски оперативни програми заедно с инвеститорите

Пълен пакет от услуги

Предлагане на инвеститора пълен пакет от услуги за “проекти под ключ” – от  проектирането до закупуването или наемането на терена, изграждането и последваща поддръжка на сградите и инфраструктурата.