Тракия икономическа зона

(+359)88 203 0400

info@tez.bg

Пловдив

Индустриално-търговска зона „Тракия“

Площ: 300 000 м2

Местоположение: на територията на Пловдив.

Зоната е разположена в района на град Пловдив, на територията на Община „Марица” и обхваща част от землището на село Калековец. В момента територията на проекта обхваща обща площ от около 3 000 дка. Успешното развитие на територията се обуславя от отличните транспортно комуникационни връзки, чрез магистрала „Тракия” – към София, Бургас, Близкия изток, както и връзките чрез околовръстното шосе на Пловдив към Смолян и Карлово, а близостта до областния град (10 км), осигурява необходимият човешки ресурс за дейността и. Близо до зоната преминава железопътната линия Пловдив – Бургас, което предлага възможността за изпълнение на индустриално ж.п отклонение при село Рогош и развиние на железопътен и автомобилен карго терминал. До терена преминава централния газопровод за Южна България, който може да осигури необходимата газ за отопление, когенерация и др. а преминаващия през терена електропровод 110 кV – необходимата електроенергия на бъдещите обекти, чрез изграждане на подстанция 110-20 кV.

Предвижда се изграждане на обекти за търговия и технологичен парк, производствени предприятия, карго терминал с автомобилен и ж.п транспорт, логистични бази. Аграрната насоченост на региона предполагат добри възможности за изграждане на обекти, свързани с обработката, съхранението и търговията със селскостопанска продукция. Близостта на терена до река Стряма и биорезервата „Чикерица” създават предпоставки за развитие на обекти с екологична насоченост, рекреационни дейности и много други. Към момента, в зоната е изграден и функционира, един от най-големите обекти в региона за търговия и сервиз на селскостопанска техника.

В площта на проекта са включени:
Частни терени – 2 550 дка
Общински терени – 150 дка
Терени за инфраструктура – 300 дка
 

Възможностите за застрояване се изчисляват на около 1 000 000 кв. м разгъната застроена площ. Общият размер на инвестицията се изчислява на около 500 млн. евро, от които около 30 млн. за изграждане на инфраструктурата.

  • Тракия
    anemptytextlline
  • Тракия 2
    anemptytextlline
  • Тракия 3
    anemptytextlline