Тракия икономическа зона

(+359)88 203 0400

info@tez.bg

Марица

Индустриално-търговска зона „Марица”

Площ: 5 000 000 м2

6 км от град Пловдив.

Представени сектори: електротехника, електроника, хранително-вкусова, логистика.

Зоната е разположена в района на град Пловдив, на територията на Община „Марица” и обхваща част от землищата на три села – Радиново, Царацово и Бенковски. Развитието на територията започна в края на 90-те години с промишлени обекти на няколко чуждестранни компании, като „Ферерро”, „Либхер” и „Сокотаб”. В момента територията е с площ от около 5 000 дка и в нея функционират повече от 30 отделни обекта с някои от най големите индустриални проекти в областта. Успешното развитие на територията се обуславя от отличните транспортно комуникационни връзки, чрез магистрала „Тракия” – към София, Бургас, Близкия изток, както и връзките към Смолян и Карлово, а близостта до град Пловдив (10 км), който е втория по население град в България, осигурява необходимият човешки ресурс за дейността й. През зоната преминава железопътната линия Пловдив – Панагюрище, което предлага удобството на ж.п. превозите, а връзката с централния газопровод за Южна България и изградената eлектрическа подстанция на 110кV – енергийната осигуреност на обектите.

В напреднал стадий на проектиране, както и в етап на строителство, към настоящия момент, са няколко големи проекта в областта на логистиката, производството и търговията, като Логистичен център на „Сенсор Д”, с площ около 50 000кв. м, Търговска и логистична зона на „Сенсор” и „Газит” със застроена площ от около 150 000 кв. м, Логистичен и карго терминал на „Сиенит” с жп терминал, Логистична зона на „Логистика Марица” ООД, с площ от около 28 000 кв.м,както и Зона със складове и малки производства на „Ес Ти инвест” върху територия от около 500 дка.

1. ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА „СЕНСОР Д”
Проектът е разположен на площ от около 80 дка и съдържа три логистични сгради и бензиностанция с общо транспортно комуникационно обслужване. Сградите са съставени от универсални модулни секции с площ от по 4 000 кв. м, като общата застроена площ на комплекса възлиза на около 50 000 кв.м. Концепцията на проекта позволява обединяване на секции, за образуване на по-големи обекти в областта на складовата и транспортно спедиционна дейност. Проектът е в етап на изграждане.

2. ТЪРГОВСКА И ЛОГИСТИЧНА ЗОНА НА „СЕНСОР” И „ГАЗИТ”
Зоната представлява симбиоза между два големи проекта – търговски комплекс тип „Ритейл парк” на международния концерн „Газит” и търговско складова зона на „Сенсор”, съставен от няколко отделни сгради с универсално предназначение. Обектите са разположени на площ от около 700 дка и се обслужват от обща транспортно комуникационна връзка с околните артерии. В концепцията на проекта е включено изграждане на жп спирка и „шатъл” връзка с град Пловдив. Към настоящия момент се изгражда инфраструктурата на терена.

3. ЛОГИСТИЧЕН ЖП ТЕРМИНАЛ НА „СИЕНИТ”
Проектът е разположен на площ от около 120 дка и съдържа три логистични сгради. Сградите са съставени от универсални модулни секции с обща площ от 60 000кв. м. Концепцията на проекта включва изграждане на директна връзка с автомагистрала „Тракия”, индустриално жп отклонение за организиране на карго терминал, както и ТИР паркинг.

  • Марица
    anemptytextlline
  • Марица
    anemptytextlline