Тракия икономическа зона

(+359)88 203 0400

info@tez.bg

Пaрк Иновации

Пaрк Иновации

КЛЮЧОВИ КОМПОНЕНТИ: Изложбен център и център за електронна търговия. Модерен логистичен център

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: Мост между Китай и Европа, част от китайската стратегия „Икономически пояс по пътя на коприната“.Логистичен хъб за китайските стоки към Европа и европейските към Китай

Площ - 2 600 000 м2

Предвижда се изграждане на обекти за търговия и технологичен парк, производствени предприятия, карго терминал с автомобилен и ж.п транспорт, логистични бази. Аграрната насоченост на региона предполагат добри възможности за изграждане на обекти, свързани с обработката, съхранението и търговията със селскостопанска продукция.