Тракия икономическа зона

(+359)88 203 0400

info@tez.bg

Проектът

ПРОЕКТЪТ

ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА –
Модел за публично-частно партньорство

Тракия Икономическа Зона

„Тракия икономическа зона“ предлага реализиране на инвестиционните намерения на български и чуждестранни компании върху индустриални терени с модерна инфраструктурна обезпеченост – пътища,  електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации. В състава на ТИЗ са зони с различна икономическа специфика, което прави проекта уникален – има зони в областта на леката и тежка индустрия, в т.ч. машиностроене, на високите технологии и агро сектора. Така инвеститорът има изключителна възможност за избор.

Тракия икономическа зона е клъстърен инвестиционен проект, който предоставя подходяща среда за осъществяване на бизнес проекти в сферата на логистиката, производството, търговията и обслужването.

Проектът ТИЗ се осъществява от опитни експерти в сътрудничество с представители на държавната и общинските администрации, които работят заедно, за да отговорят на изискванията на българските и чуждестранните инвеститори и да улеснят максимално инвестиционния процес.

7,450,000M2 СВОБОДНА ПЛОЩ

3,250,000M2 ЗАЕТА ПЛОЩ

1.1МЛРД. ЕВРО ИНВЕСТИЦИИ

140 ИНВЕСТИТОРИ

20,000 РАБОТНИ МЕСТА

Mестоположение

История

1996: Първият инвеститор в зона Марица – Ferrero.
1999: Най-големият инвеститор в ТИЗ – Liebherr hausgeräte.

2005: Обособяването на индустриална зона Раковски, с основни инвеститори: ABB, Magna Powertrain, Kaufland и др.

2005: Награда на Българската агенция за инвестиции: „Първа индустриална зона в България – модел за публично-частно партньорство” за зона „Раковски”, част от ТИЗ.

2006: I етап „Образование и квалификация”: КЦМ
2008: Индустриална зона Куклен започва работа, компаниите, Mecalit и др.
2012: Създаване на ТИЗ, като обединение на 6 индустриални зони, 9 общини и 2 клъстера.
2015: Първият в България Район за целенасочена подкрепа от държавата.

2016: II етап „Образование и квалификация”: основан е Индустриално-образователен борд от Министерство на образованието, Община Пловдив, Клъстер „Тракия икономическа зона”, Индъстри Уоч.

2016: Програмата за устойчиво развитие на Тракия икономическа зона става част от Областното иновационно развитие на Област Пловдив 2017 – 2020 г.

2017: Разширение на ТИЗ в областите Хасково и Бургас.

Подкрепящи Организации